Angiel­ski w przed­szkolu.                            

           

Przedstawiam Państwu ofertę przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w Państwa placówce przez Szkołę Językową SZÓSTKA.

Korzystamy z materiałów Mother Goose.

Co mie­siąc wysy­łamy e-mail do rodzi­ców z podsumowaniem przeprowadzonych zajęć, co robi­li­śmy na zaję­ciach, jakie słówka i zwroty zostały prze­ro­bione, kilka zdań o dziecku, jego postę­pach, zacho­wa­niu.

Reklama na Facebooku i naszej stronie.

Dostar­czamy wszyst­kie mate­riały (książki, naklejki, pacynki, zabawki, gry, sprzęt do słu­cha­nia pio­se­nek itd.)


Do wyboru jest opcja stałej współpracy lub okazyjnej– tylko wtedy, gdy zajdzie potrzeba, np. lektor uczący dziecko zachoruje lub z innego powodu opuści zajęcia.

1 blok lekcyjny trwa 20 min.

Blok 40 zł, (minimum 3 bloki).

Brak stałej współpracy +30 %.

Każda lek­cja zostaje starannie opra­co­wana i prze­ka­zana lek­torom.

Lektorzy prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację. Sprawdzamy ich poziom językowy, wymowę oraz predyspozycje do pracy z dziećmi.

Dlaczego nasza metoda działa, bo jest stworzona przez mamy, lektorki, chciałyśmy szybko nauczyć nasze pociechy języka w zabawny i przyjemny sposób. To nasze dzieci były pierwszymi i najbardziej wymagającymi recenzentami metody.

Uczymy w przedszkolu Przystanek Przygoda w Baninie i Rębiechowie.

W Przystanku Przygoda panuje cudowna domowa atmosfera.

Opiekunki są zawsze uśmiechnięte i życzliwe, dzieci szczęśliwe i radosne.

 

HOCKI KLOCKI w Baninie. Piękne, nowe przedszkole. Zaangażowana i pełna

pasji właścicielka czuwa nad szczęściem dzieci.