Angiel­ski w Twoim przed­szkolu.        

Musical English, Musical Babies jedyna licencja w powiecie kartuskim.

www.musicalbabies.pl


  • wyróżnij się
  • dzieci te zajęcia uwielbiają
  • wspaniała reklama dla Twojego przedszkola
  • w razie pandemii, nie płacisz za zajęcia             

Co mie­siąc dostają Państwo zalaminowaną, kolorową informację czego dzieci się nauczyły w danym miesiącu.

Reklama na Facebooku i naszej stronie.

Dostar­czamy wszyst­kie mate­riały (książki, naklejki, pacynki, zabawki, gry, sprzęt do słu­cha­nia pio­se­nek itd.)


Do wyboru jest opcja stałej współpracy lub okazyjnej– tylko wtedy, gdy zajdzie potrzeba, np. lektor uczący dziecko zachoruje lub z innego powodu opuści zajęcia.

1 blok lekcyjny trwa 20 min.

Blok 60 zł.

Brak stałej współpracy +30 %.

Każda lek­cja zostaje starannie opra­co­wana.

Lektorzy prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację. Sprawdzamy ich poziom językowy, wymowę oraz predyspozycje do pracy z dziećmi.

Uczymy w przedszkolu Przystanek Przygoda w Baninie i Rębiechowie.

W Przystanku Przygoda panuje cudowna domowa atmosfera.

Opiekunki są zawsze uśmiechnięte i życzliwe, dzieci szczęśliwe i radosne.

HOCKI KLOCKI w Baninie.

Piękne, nowe przedszkole. Zaangażowana i pełna

pasji właścicielka, czuwa nad szczęściem dzieci.