Język polski

Zajęcia indywidualne 59 zł, 50 minut.

Zajęcia indywidualne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 59 zł, 50 minut.

Zajęcia grupowe, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, grupy 3-6 osób, 20 zł zajęcia, 50 minut.

Przygotowanie do matury 69 zł, 50 minut.
grupa zamknięta 2 osoby, 40 zł osoba.
grupa zamknięta 3 osoby, 30 zł osoba.