MUSICAL ENGLISH

Jedyni w powiecie kartuskim posiadamy licencje.

Na zajęciach dzieci eksperymentują z językiem, bawią się nim i przede wszystkim cieszą się- same nawet tworzą krótkie i zabawne rymowanki i to właśnie ten element programu buduje u nich motywację do późniejszej nauki.

Dzieci nie uczą się z książeczek. W tym wieku bardzo ważny jest żywy kontakt z językiem, a nie tracenie czasu na kolorowanie kart pracy na zajęciach!

Zajęcia przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.


Celem jest nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, lecz poznanie w sposób aktywny słów, zwrotów, rymowanek i całych piosenek angielskich.


Materiał podzielony jest na bloki tematyczne (np. kolory, zwierzęta domowe, itp.), dodatkowo rozwijające wszechstronne umiejętności z innych dziedzin niezwiązanych bezpośrednio z nauką języka obcego, tj. z zakresu muzyki, rytmiki, oraz motoryki małej, jak i wiedzy ogólnej na przykład ekologii.


Każde zajęcia Musical English mają określone składowe, co jest niezwykle ważne w edukacji małych dzieci, ze względu na zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i niezbędnej na tym etapie rutyny.


Procesowi poznawczemu zawsze towarzyszy bardzo dużo ruchu i muzyki. Dzieci uczą się nie zdając sobie z tego sprawy, przez „kontrolowaną” i twórczą zabawę.


Na każdych zajęciach wykorzystywana jest bogata i zróżnicowana gama autorskich materiałów dydaktycznych, tj. plansze Musical English, karty obrazkowe (Flash Cards), domina, prawdziwe przedmioty, owoce, itp. puzzle, Maty Edukacyjne Musical English, tzw. Story Boards (plansze z opowiadaniami) itp.


Przywiązanie do pracy z książeczkami rodzi bardzo poważne konsekwencje, gdyż dzieci uwielbiają oczywiście je wypełniać, ale w ten sposób tracą jedynie bezcenny czas lekcji, a zupełnie nie o to chodzi w nauce języka.


Program Musical English prowadzony jest także w przedszkolach państwowych i prywatnych.