with Brak komentarzy
Trzy wykresy rosnące egzamin ósmoklasisty

 

Zapraszam na:

kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

tel. 513 94 90 44

Egzamin ósmoklasisty- język angielski.

W każdej części egzaminu jest zadanie otwarte.

Zadania zamknięte- ok. 60%.

Zadania otwarte- ok. 40%.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego podzielony jest na 5 części:

– rozumienie ze słuchu 20-25%,

– znajomość funkcji językowych 15-20%,

– rozumienie tekstów pisanych 25-30%,

– znajomość środków językowych 15-20%,

– wypowiedź pisemna 20%.

Na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego uczeń ma 90 minut.

Sposób oceniania egzaminu ósmoklasisty:

Zadaniach zamknięte:

 • 1 pkt za poprawną odpowiedź, 0 pkt za niepoprawną odpowiedź lub jej brak,
 • w zadaniach otwartych, które sprawdzających znajomość środków językowych, odpowiedź musi być poprawna gramatycznie i ortograficznie,
 • w zadaniach otwartych, które sprawdzają rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych odpowiedź musi być komunikatywna, zgodna z poleceniem oraz musi pokazywać, że ósmoklasista rozumie tekst.

Ocenwypowiedzi pisemnej jest zbliżona do tej, którobowiązujna egzaminie maturalnym:

 • treść: od 0 do 4 pkt,
 • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt,
 • zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt,
 • poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt.

Znaczenie wyniku z egzaminu ósmoklasisty:

Wynik z egzaminu jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Pozostałe elementy brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół:

– oceny z wybranych przedmiotów,

– uzyskanie promocji z wyróżnieniem

– szczególne osiągnięcia absolwenta.

 

Zapraszamy na:

kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

 • Grupy do 6-osób.
 • Zajęcia indywidualne.
 • Grupy zamknięte 2-3 osoby.
 • Darmowe próbne egzaminy.
 • Zajęcia grupowe 8h w miesiącu 140 zł
 • Zajęcia indywidualne 59 zł 50 minut.

www.szkolaszostka.pl. 

Zostaw Komentarz