Język polski

Zajęcia indywidualne
69 lekcja
 • 50 minut
 • zajęcia indywidualne
 • stacjonarnie lub online
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS
 • -5% płatność gotówką
popularne

Język polski

Przygotowanie do matury
79 lekcja
 • 50 minut
 • zajęcia indywidualne
 • stacjonarnie lub online
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS
 • -5% płatność gotówką
popularne

Język polski

Grupa 2 osoby, przygotowanie do matury +20%
45 lekcja
 • stacjonarnie lub online
 • 50 minut
 • grupa zamknięta
 • tylko dwie osoby
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS
 • -5% płatność gotówką

Język polski

Grupa 3 osoby, przygotowanie do matury +20%
40 lekcja
 • 50 minut
 • grupa zamknięta
 • tylko trzy osoby
 • stacjonarnie lub online
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS
 • -5% płatność gotówką

Język polski

Zajęcia indywidualne
35 lekcja
 • 25 minut
 • zajęcia indywidualne
 • stacjonarnie lub online
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS
 • -5% płatność gotówką

Angielski Polski Matematyka

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
360 miesiąc
 • zajęcia w soboty lub piątki
 • grupa 4-8 osób
 • 50 min. ang. 50 min. polski 50 min. matma
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • powtórzenie materiału
 • GRATIS cotygodniowe konsultacje 50 min. ang., 50 min. mat.,50 min.polski
 • GRATIS kurs video z matematyki
 • GRATIS wszystkie materiały
 • -5% płatność gotówką
 • -5% kontynuacja
 • -5% drugi kursant
popularne

Język polski

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
140 miesiąc
 • 50 minut
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • grupa 4-8 osób
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • powtórzenie materiału
 • GRATIS 50 min. cotygodniowe konsultacje online
 • GRATIS wszystkie materiały
 • -5% płatność gotówką
 • -5% drugi kursant
 • -5% kontynuacja

Angielski Polski Matematyka

Przygotowanie do matury
480 miesiąc
 • zajęcia w soboty
 • grupa 3-6 osób
 • 50 min. ang./ 50 min. polski/ 50 min. matematyka
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • powtórzenie materiału
 • stacjonarnie lub online
 • GRATIS wszystkie materiały
 • -5% płatność gotówką
 • -5% kontynuacja
 • -5% drugi kursant

Język polski

Przygotowanie do matury
180 miesiąc
 • 50 minut
 • grupa 3-6 osób
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • powtórzenie materiału
 • GRATIS wszystkie materiały
 • -5% płatność gotówką
 • -5% kontynuacja
 • -5% drugi kursant

Język polski dla osób z Ukrainy

Zajęcia indywidualne
69 lekcja
 • 50 minut
 • zajęcia indywidualne
 • stacjonarnie lub online
 • -5% płatność gotówką
popularne

Język polski dla osób z Ukrainy

Grupa 2 osoby
45 lekcja
 • stacjonarnie lub online
 • 50 minut
 • grupa zamknięta
 • tylko dwie osoby
 • -5% płatność gotówką

Język polski dla osób z Ukrainy

Grupa 3 osoby
40 lekcja
 • 50 minut
 • grupa zamknięta
 • tylko trzy osoby
 • stacjonarnie lub online
 • -5% płatność gotówką

Język polski dla osób z Ukrainy

Grupa 3-6 osób
30 lekcja
 • 50 minut
 • stacjonarnie lub online
 • -5% płatność gotówką
 • -5% kontynuacja
 • -5% drugi kursant