Matematyka

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
180 miesiąc
 • stacjonarnie lub online
 • zajęcia w soboty lub piątki od 17:00
 • ćwiczymy wszystkie typy zadań egzaminacyjnych
 • 50 minut
 • powtórka materiału
 • GRATIS cotygodniowe konsultacje online
 • GRATIS kurs video
 • GRATIS wszystkie materiały
 • -5% płatność gotówką
 • -5% kontynuacja
 • -5% drugi kursant
popularne

Matematyka

Grupa 2 osoby, poziom matura i wyżej +20%
70 lekcja
 • stacjonarnie lub online
 • 50 minut
 • grupa zamknięta
 • tylko dwie osoby
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS
 • -5% płatność gotówką

Matematyka

Zajęcia indywidualne
79 lekcja
 • 50 minut
 • zajęcia indywidualne
 • stacjonarnie lub online
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS
 • -5% płatność gotówką
popularne

Matematyka

Grupa 3 osoby, poziom matura i wyżej +20%
60 lekcja
 • 50 minut
 • grupa zamknięta
 • tylko trzy osoby
 • stacjonarnie lub online
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS
 • -5% płatność gotówką

Matematyka

Zajęcia indywidualne, przygotowanie do matury
89 lekcja
 • 50 minut
 • zajęcia indywidualne
 • stacjonarnie lub online
 • -5% płatność gotówką
popularne

Matematyka

Zajęcia indywidualne
55 lekcja
 • 30 minut
 • zajęcia indywidualne
 • stacjonarnie lub online
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS
 • -5% płatność gotówką

Angielski Polski Matematyka

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
390 miesiąc
 • sobota od 9:00 do 14:00
 • grupa 4-8 osób
 • 50 min. ang./ 50 min. polski/ 50 min. matematyka
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • powtórzenie materiału
 • GRATIS cotygodniowe konsultacje online 50 min.matematyka, 50min. angielski, 50 min. język polski
 • GRATIS kurs video z matematyki
 • GRATIS wszystkie materiały
 • -5% płatność gotówką
 • -5% drugi kursant
 • -5% kontynuacja
popularne

Matematyka

Przygotowanie do matury
200 miesiąc
 • 50 minut, raz w tygodniu
 • grupa 3-6 osób
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • powtórzenie materiału
 • -5% płatność gotówką
 • -5% drugi kursant
 • -5% kontynuacja
 • GRATIS wszystkie materiały
popularne

Angielski Polski Matematyka

Przygotowanie do matury
499 miesiąc
 • sobota od 9:00 do 14:00
 • grupa 3-6 osób
 • 50 min. ang./ 50 min. polski/ 50 min. matma
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • powtórzenie materiału
 • stacjonarnie lub online
 • -5% płatność gotówką
 • -5% drugi kursant
 • -5% kontynuacja
 • GRATIS wszystkie materiały
popularne