Matematyka

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
25 lekcja
 • stacjonarnie lub online
 • zajęcia w soboty
 • ćwiczymy wszystkie typy zadań egzaminacyjnych
 • 50 minut
 • powtórka materiału
popularne

Matematyka

Grupa 2 osoby
40 lekcja
 • stacjonarnie lub online
 • 50 minut
 • grupa zamknięta
 • tylko dwie osoby
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS

Matematyka

Grupa 3 osoby
30 lekcja
 • 50 minut
 • grupa zamknięta
 • tylko trzy osoby
 • stacjonarnie lub online
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS

Matematyka

Zajęcia indywidualne
69 lekcja
 • 50 minut
 • zajęcia indywidualne
 • stacjonarnie lub online
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS
popularne

Matematyka

Zajęcia indywidualne, przygotowanie do matury
69 lekcja
 • 50 minut
 • zajęcia indywidualne
 • stacjonarnie lub online
popularne

Matematyka

Zajęcia indywidualne
35 lekcja
 • 25 minut
 • zajęcia indywidualne
 • stacjonarnie lub online
 • Prowadzenie dzieci do/ze świetlicy szkolnej w Baninie GRATIS

Angielski Polski Matematyka

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
75 dzień
 • sobota od 9:00 do 12:00
 • grupa 3-6 osób
 • 50 min. ang./ 50 min. polski/ 50 min. matma
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • powtórzenie materiału
popularne

Matematyka

Przygotowanie do matury
25 lekcja
 • 50 minut
 • grupa 3-6 osób
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • powtórzenie materiału
popularne

Angielski Polski Matematyka

Przygotowanie do matury
75 dzień
 • sobota od 9:00 do 12:00
 • grupa 3-6 osób
 • 50 min. ang./ 50 min. polski/ 50 min. matma
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • powtórzenie materiału
 • stacjonarnie lub online
popularne