KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Językowa SZÓSTKA Karolina Polańska-Czaja tel. 513 94 90 44, e-mail: szkola.szostka@wp.pl

2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy oraz w celach wysyłania newslettera

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu

4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych;